ulotkaDL str1 wersjaB

  • Atrakcyjne warunki kredytowania,
  • Okres kredytowania – nawet do 25 lat,
  • Szeroki zakres kredytowania ( m.in. zakup mieszkania , domu , działki budowlanej , budowa domu i wiele innych )
  • Karencja w spłacie kredytu do 24 miesięcy,
  • Dogodne formy spłaty,
  • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Pliki do pobrania:
- Formularz danych klienta
- Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
- Harmonogram i kosztorys prac remontowych
- Wniosek o kredyt
- Wniosek o przyg. Formularza informacyjnego
- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wys.dochodów

W zależności od przeznaczenia kredytu hipotecznego mieszkaniowego (zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych) wymagane są inne druki. W związku z tym po szczegółowe informacje zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Śmiglu.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 240.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 240.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, oprocentowanie roczne zmienne – oprocentowanie nominalne 2,60% ( stawka bazowa plus marża Banku) , całkowity koszt kredytu wynosi 83.357,26 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 4.800,00 zł, odsetki od kredytu 78.257,26 zł, koszty zabezpieczenia 300,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 2,85%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 323.357,26 zł, wysokość rat kapitałowych wynosi 800,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłata kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Śmiglu

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu