kg

  • oprocentowanie zmienne w wysokości 6%,
  • prowizja w wysokości 2 %,
  • kwota kredytu od 1000,00 zł,
  • okres kredytowania do 60 miesięcy.

 

 Pliki do pobrania:

- Formularz danych klienta
- Wniosek kredyt gotówkowy
- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wys.dochodów

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, oprocentowanie roczne zmienne – oprocentowanie nominalne 6 % ( stawka bazowa plus marża Banku ), całkowity koszt kredytu wynosi 2.247,44 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 400,00 zł, odsetki od kredytu 1.847,44 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,65 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 22.247,44 zł, wysokość rat kapitałowych wynosi 555,55 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Śmiglu.

 

 

 

 

 

 

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu