kg

 
  • zakup instalacji fotowoltaicznych
  • zakup instalacji grzewczej
  • docieplenie budynków
  • stolarka okienna i drzwiowa
  • zakup sprzętu AGD A+++
  • przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków
Warunki :
  • oprocentowanie zmienne
  • Maksymalna kwota kredytu 255.550,00 zł
  • okres kredytowania do 60 miesięcy
Pliki do pobrania :
 

 

 

 

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 16.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 16.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie roczne zmienne – oprocentowanie nominalne 4%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.786,29 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 160,00 zł, odsetki od kredytu 1.626,29 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,51%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 17.786,29 zł, wysokość rat kapitałowych wynosi 266,66 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
 
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Śmiglu.

 

 

 

 

 

 

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu