kg

  • oprocentowanie stałe w wysokości 9,90%,
  • prowizja w wysokości 2 %,
  • kwota kredytu do 30.000 zł
  • okres kredytowania do 60 miesięcy.

 

 

 

 Pliki do pobrania:

- Formularz danych klienta
- Wniosek kredyt gotówkowy
- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wys.dochodów

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie roczne stałe – oprocentowanie nominalne 9,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 8.759,11 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 600,00 zł, odsetki od kredytu 8.159,11 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,32%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 38.759,11 zł, wysokość raty miesięcznej przez cały okres kredytowania ( raty równe ) wynosi 635,98 zł.

Kalkulacja została sporządzona na dzień 29.06.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Śmiglu.

 

 

 

 

 

 

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu