Obrotowy w rachunku bieżącym

  • Finansowanie bieżącej działalności,
  • Udzielamy w formie odnawialnej linii kredytowej,
  • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia,
  • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
  • Dogodne formy zabezpieczeń.

 

Inwestycyjny

  • Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
  • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach,
  • Indywidualne zasady spłaty kredytu – raty miesięczne, kwartalne, półroczne,
  • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu