kg

 
  • zakup instalacji fotowoltaicznych
  • zakup instalacji grzewczej
  • docieplenie budynków
  • stolarka okienna i drzwiowa
  • zakup sprzętu AGD A+++
  • przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków
Warunki :
  • oprocentowanie zmienne
  • Maksymalna kwota kredytu 255.550,00 zł
  • okres kredytowania do 60 miesięcy
Pliki do pobrania :
 

 

 

 

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 35.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 35.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie roczne  zmienne – oprocentowanie nominalne 6,65 %, całkowity koszt kredytu wynosi 6.574,87 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 350,00 zł, odsetki od kredytu 6.224,87 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,30 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 41.574,87 zł, wysokość raty miesięcznej ( raty równe )  wynosi 687,28 zł.

Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.02.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Śmiglu.

 

 

 

 

 

 

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu