krusRolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany  numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. 

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.  

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
 
Podstawa prawna: 

  1. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),
  2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS i rodzaju ubezpieczenia, zawiera poniższa tabela.

Nazwa OR KRUS

         

Składki na ubezpieczenie społeczne

                 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

KRUS Oddział Regionalny w Warszawie

 

42 1010 1010 0032 7413 7700 0011

 

15 1010 1010 0032 7413 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

 

30 1010 1049 0109 9513 7700 0011

 

03 1010 1049 0109 9513 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy

 

65 1010 1078 0024 5313 7700 0011

 

38 1010 1078 0024 5313 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku

 

98 1010 1140 0155 9613 7700 0011

 

71 1010 1140 0155 9613 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Częstochowie

 

28 1010 1212 0007 4913 7700 0011

 

98 1010 1212 0007 4913 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Kielcach

 

44 1010 1238 0840 5513 7700 0011

 

17 1010 1238 0840 5513 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Krakowie

 

50 1010 1270 0006 2213 7700 0011

 

23 1010 1270 0006 2213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Lublinie

 

51 1010 1339 0770 0213 7700 0011

 

24 1010 1339 0770 0213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Łodzi

 

38 1010 1371 0007 5213 7700 0011

 

11 1010 1371 0007 5213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie

 

77 1010 1397 0056 3013 7700 0011

 

50 1010 1397 0056 3013 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Opolu

 

39 1010 1401 0050 4713 7700 0011

 

12 1010 1401 0050 4713 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu

 

55 1010 1469 0021 5013 7700 0011

 

28 1010 1469 0021 5013 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie

 

50 1010 1528 0004 4613 7700 0011

 

23 1010 1528 0004 4613 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie

 

77 1010 1599 0184 1213 7700 0011

 

50 1010 1599 0184 1213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu

 

96 1010 1674 0070 7013 7700 0011

 

69 1010 1674 0070 7013 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Zielonej Górze

 

97 1010 1704 0038 9613 7700 0011

 

70 1010 1704 0038 9613 7700 0012

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu