pdf   Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Śmiglu według stanu na 31.12.2020 roku
     
pdf   Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Śmiglu 2020 r.
     
pdf   Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu
     
pdf   Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
     
pdf   Informacja zgodnie z Rek. Z (30.1) KNF
     
pdf   Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Śmiglu 2019 r.
     
pdf   Informacje z zakresu profilu i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Śmiglu według stanu na dzień 31-12-2019 roku.
     
pdf   Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Śmiglu 2018 r.
     
pdf   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
     
pdf   Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Śmiglu
     
pdf   Formularz informacyjny - przeniesienie rachunku płatniczego
     
pdf   Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Śmiglu 2016 r.
     
pdf    Zasady polityki informacyjnej
     
pdf  

Składanie reklamacji, skarg
i wniosków w Banku Spółdzielczym
w Śmiglu

- formularz reklamacji (klient indywidualny)
- formularz reklamacji (klient instytucjonalny)
- formularz reklamacji kartowej
- formularz reklamacji ubezpieczeniowej

     
pdf   Oświadczenie Zarządu o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego"
     
pdf   Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Śmiglu
     
pdf   Schemat organizacyjny
     
pdf   Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Śmiglu
     
 

Arkusz informacyjny dla deponentów indywidualnych (BFG)

     
  Arkusz informacyjny dla deponentów instytucjonalnych (BFG)
     
 pdf  

Informacja dot. Outsourcingu

     
pdf   Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji
     
www2  

Płatności w Europie

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu