Od dnia 1 lipca 2018 r. wszyscy klienci posiadający rachunek bieżący będą mogli skorzystać z nowego typu przelewu – podzielonej płatności.

Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem przelewu, w którym kupujący oprócz kwoty brutto podaje zawartą w nim kwotę VAT wskazaną na fakturze. Kwota netto trafia na rachunek bieżący kontrahenta, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT sprzedawcy.

Taka metoda płatności za fakturę jest dobrowolna. Jeśli klient będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

Płatnik w mechanizmie Split Payment dokonuje jeden przelew. W ramach jego rozliczenia Bank samodzielnie rozdzieli należność na kwotę główną, która będzie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym i na kwotę VAT, która trafi na rachunek VAT.

Płatnik nie musi znać numeru rachunku do rozliczania VAT-u.

Każda faktura musi być przelana osobno. Nie ma możliwości dokonania płatności na zbiorczym przelewie kilku faktur.

Jeżeli na rachunku VAT nie ma środków, a dokonuje się przelewu w systemie podzielonej płatności całość będzie pobrana z rachunku bieżącego, a jeżeli wysokość Vat z przelewu przekracza saldo na rachunku VAT wówczas brakująca część jest pokrywana z rachunku bieżącego.

W momencie zamknięcie rachunku, do którego przypisany jest rachunek VAT, zachodzi konieczność przeniesienia zgromadzonych środków na inny rachunek VAT – nie będzie możliwości przekazania środków na rachunek bieżący, albo wypłaty gotówkowej w kasie.

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu