Obrotowy w rachunku bieżącym

  • Finansowanie bieżącej działalności,
  • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,
  • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia,
  • Niskie koszty – odsetki pobierane są za faktycznie wykorzystany kredyt,
  • Dogodne formy zabezpieczeń

 

Inwestycyjny

  • Finasowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
  • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
  • Indywidualne zasady spłaty kredytu – raty miesięczne, kwartalne, półroczne,
  • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.

 

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

  • Kredyty inwestycyjne dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym,
  • Niskie oprocentowanie kredytów związane z dopłatą ARiMR do oprocentowania,
  • Długi okres kredytowania,
  • Możliwość karencji w spłacie kredytu,
  • Dogodne formy zabezpieczeń.

dokumenty

doladuj170x170

240x240 zastrzegam sgb

Pl. Rozstrzelanych 13, 64-030 Śmigiel
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP 
 2017 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu