Obrotowy w rachunku bieżącym

 • Finansowanie bieżącej działalności,
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
 • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,
 • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia,
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • Dogodne formy zabezpieczeń

 

Inwestycyjny

 • Finasowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
 • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu – raty miesięczne, kwartalne, półroczne,
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.

 

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

 • Kredyty inwestycyjne dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym,
 • Niskie oprocentowanie kredytów związane z dopłatą ARiMR do oprocentowania,
 • Długi okres kredytowania,
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu,
 • Dogodne formy zabezpieczeń.

2022 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu