Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Śmiglu na lata 2022-2026:

  1. Zygmunt Konieczny - Przewodniczący RN,
  2. Zbigniew Łukaszewski - Zastępca Przewodniczącego RN,
  3. Jadwiga Drozda - Sekretarz RN,
  4. Jan Dorsz - Członek RN,
  5. Stanisław Kaźmierski - Członek RN,
  6. Barbara Mielcarek - Członek RN,
  7. Leon Ogrodowczyk  - Członek RN,
  8. Tadeusz Rękoś - Członek RN,
  9. Kazimierz Samol - Członek RN.

 

2022 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu