1. Członkowie ze Śmigla oraz z miejscowości spoza gminy Śmigiel: godzina 17:00.
 2. Członkowie ze wszystkich miejscowości z gminy Śmigiel, z wyłączeniem miasta Śmigiel: godzina 18:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Śmiglu.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.


Prosimy o potwierdzenie przybycia (655180052) do dnia 22 marca 2024 r.

2022 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu