• stałe oprocentowanie lokaty w wysokości 4,00% w skali roku;
  • okres lokowania – 3 miesiące;
  • kapitalizacja – na zakończenie okresu umownego;
  • możliwość założenia lokaty w siedzibie Banku lub poprzez bankowość elektroniczną;
  • lokata nieodnawialna.

2022 © Bank Spółdzielczy w Śmiglu